Nagrody Marszałka czekają na twórców

Kolejna edycja Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Do końca października składać można wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Przyznane zostaną nagrody:

  • dla młodych twórców,
  • za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,
  • artystyczne – za całokształt osiągnięć.

Wyróżnieniami tymi uhonorowane zostaną osoby indywidualne. Zgodnie z regulaminem mogą zostać przyznane po trzy nagrody w wysokości 5000 zł w każdej z kategorii.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2010 Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił jeszcze jedną kategorię Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia te mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne (z wyłączeniem muzeów) działające na terenie województwa śląskiego za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych w dwóch kategoriach:

  • inwestor – zarządca obiektów zabytkowych (właściciel, posiadacz, użytkownik zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe,
  • wykonawca – projektant, badacz, konserwator – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Nagrody dla osób prawnych mają charakter honorowy, a osobom fizycznym mogą zostać przyznane wyróżnienia po 5000 zł w każdej z wymienionych kategorii.

Wnioski o przyznanie tej nagrody mogą składać osoby fizyczne lub prawne działające na terenie województwa śląskiego.

Wnioski o przyznanie wszystkich nagród należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej) do 31 października 2016 r.

Wzory wniosków oraz regulaminy nagród można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o nagrodach w dziedzinie kultury