O regionie w regionie – debaty eksperckie na półmetku

Jutro, 29 września o godzinie 10.00 w Bielsku-Białej (Klubokawiarnia Aquarium ul. 3 Maja 11 Galeria Bielska BWA: na piętrze) odbędzie się ostatnia z pierwszej serii debat ekspertów nad inicjatywą strategiczną, jaką jest dokument „Kierunek Śląskie 3.0”

W debacie wezmą udział m.in. Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego i Jacek Krywułt, prezydent Bielska-Białej. Następnego dnia, 30 września, rozpoczynamy drugi cykl spotkań, tym razem poświęconych konkretnym tematom zawartym w dokumencie. Na pierwszym spotkaniu w Żarkach omawiane będą kwestie infrastruktury transportowej, zielonej i nowej energetyki. W niedzielę 2 października po raz ostatni pojawi się bus akcji „Śląskie Tu rozmawiamy”, w którym będzie można podzielić się opiniami o województwie.

„Wiem, że połowa województwa śląskiego nie jest Śląskiem. Ten organizm społeczno-gospodarczy, jaki został stworzony, może dobrze funkcjonować i nad tym trzeba pracować. Dostrzegam, że więcej czasu trzeba poświęcać subregionowi północnemu i innym subregionom, bo w nich, podobnie jak w aglomeracji, kryje się potencjał i siła całego województwa” – powiedział marszałek Wojciech Saługa, otwierając spotkanie w Częstochowie.

Debaty zostały podzielone na dwa cykle: w pierwszym, w każdej z czterech części województwa zorganizowane zostały warsztaty na temat problemów oraz możliwości rozwoju danego subregionu ze specjalistami z różnych dziedzin z tego właśnie obszaru. Wzięli w nich udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury czy działacze społeczni. Spotkania te zorganizowane zostały we wrześniu w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i ostatnie w Bielsku-Białej.

Drugi cykl spotkań będzie poświęcony konkretnym tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0, tj. aktywności przedsiębiorczej i innowacjom na rzecz nowej gospodarki, rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, infrastrukturze transportowej, zielonej i nowej energetyce, kompetencjom zawodowym, aktywności obywatelskiej i innowacjom społecznym oraz kulturze. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca, podczas której zostaną zaprezentowane zebrane materiały.

Harmonogram spotkań eksperckich poświęconych problemom zawartym w dokumencie „Kierunek śląskie 3.0”

  • Infrastruktura transportowa, zielona infrastruktura, nowa energetyka – 30.09.2016 r. – Żarki – Muzeum Stary Młyn
  • Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki – 6.10.2016 r. – Gliwice – Politechnika Śląska
  • Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne – 11.10.2016 r. – Zamek Cieszyn
  • Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych – 17.10.2016 r. Bytom – Teatr Rozbark
  • Kultura – 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu

Materiałem wyjściowym spotkań są m.in. zebrane opinie mieszkańców województwa, które zostały zarejestrowane w mobilnym studiu nagrań w ramach prowadzonej od sierpnia akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Bus akcji po raz ostatni pojawi się w naszym regionie podczas Silesia Marathonu w Siemianowicach Śląskich 2 października (ul. 27 Stycznia 3). Będzie to ostatnia szansa, by mieszkańcy regionu mogli opowiedzieć o miejscach, z których pochodzą; jak postrzegają swój region, co chcieliby w nim zmienić, co godne jest naśladowania i jak wyobrażają sobie jego przyszłość. Filmy z wszystkimi nagraniami mieszkańców znajdują się już na stronie turozmawiamy.slaskie.pl i są także prezentowane podczas spotkań ekspertów.

Warsztaty prowadzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Wypracowane wspólnie przez ekspertów oraz aktywnych mieszkańców z całego województwa koncepcje zostaną dołączone do Kierunku Śląskie 3.0.