Szlak Zabytków Techniki wzorem do naśladowania

Szlak Zabytków Techniki i INDUSTRIADA zagościły w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego

Powodem ku temu była zorganizowana przez Europejski Szlak Dziedzictwa Industrialnego – ERIH konferencja „Turystyka dziedzictwa przemysłowego w Europie: Najlepsze praktyki i perspektywy rozwoju” (eng. European Industrial Heritage Tourism: «Best Practices and Future Perspectives»).

Szlak Zabytków Techniki i jego święto znalazły się w gronie najlepszych w Europie przykładów wykorzystania dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb kultury i turystyki. Przekonali się o tym uczestnicy międzynarodowej konferencji, na której Województwo Śląskie reprezentował Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Prezentację dobrych praktyk w zakresie promocji i popularyzacji industrialnego zasobu województwa śląskiego przedstawił Adam Hajduga, wiceprzewodniczący ERIH i kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – komórki zarządzającej siecią współpracy obiektów przemysłowych w województwie śląskim.

Konferencja odbywała się przy wsparciu posłów do parlamentu europejskiego prof. dr Dietmara Köstera i Marka Plury. A do udziału w niej zostali zaproszeni również przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa śląskiego aktywnie wykorzystujący potencjał dziedzictwa kultury przemysłowej.

Europejski Szlak Dziedzictwa Industrialnego to europejska sieć współpracy ponad 1300 obiektów związanych z przemysłową historią Starego Kontynentu i zlokalizowanych w 45 państwach. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu. Do ERIH należy Szlak Zabytków Techniki wraz z jego czterema Gwiazdami Techniki, które są jednocześnie punktami kotwicznymi europejskiego szlaku. Są to: Kopalnia Guido w Zabrzu, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach oraz Muzeum Browaru Żywiec.

Działalność ERIH finansowana jest ze składek członkowskich i ze środków unijnego programu wsparcia Kreatywna Europa w perspektywie 2014-2020. Głównymi celami programu są: promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Szlak Zabytków Techniki
Europejski Szlak Dziedzictwa Industrialnego – ERIH