Nauka, biznes, samorząd – triada dla przedsiębiorczości

Otwarcie Targów Biznes Expo było pierwszym wydarzeniem, jakie miało miejsce podczas rozpoczętego w Katowicach VI Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego, zapowiedział powstanie nowego podmiotu wspierającego przedsiębiorczość w regionie

Podczas konferencji prasowej rozpoczynającej Kongres Kazimierz Karolczak przedstawił pomysł powołania podmiotu, który wspierałby współpracę pomiędzy samorządem, przedstawicielami świata nauki i biznesu na rzecz przedsiębiorczości.

„W województwie śląskim chcemy powołać stowarzyszenie lub agencję wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w triadzie współpracy nauki, samorządu i biznesu. Do tej pory takiego narzędzie nie mieliśmy, a z punktu widzenia rozwoju naszego regionu powołanie takiej jednostki może przynieść wymierne efekty" – powiedział Kazimierz Karolczak.

Województwo śląskie dysponuje dysponuje regionalnym biurem w Brukseli, które powołane zostało, by dbać o interesy województwa za granicą oraz umożliwiać kontakty z Komisją Europejską. W tej chwili, jak ocenił członek Zarządu, bardziej korzystne wydaje się położenie nacisku na współpracę instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych i samorządu województwa i do tego służyła będzie również brukselska placówka.

„Rozpoczęliśmy już rozmowy na ten temat, mamy wstępną deklarację Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, zainteresowana jest Regionalna Izba Gospodarcza. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zorganizujemy spotkanie robocze, tak by do końca roku powołać stowarzyszenie" – podsumował Kazimierz Karolczak.

W otwarciu targów oraz konferencji prasowej wzięli także udział Jerzy Buzek, były premier i poseł do Parlamentu Europejskiego,Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego VI EKMŚP, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dołączył w zastępstwie wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas trzydniowych targów będzie można poznać poznać ofertę ponad stu wystawców, a także spotkać się z ekspertami, praktykami biznesu oraz wziąć udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych. Targi to także okazja do spotkań z fachowcami z branż marketingu, sprzedaży oraz HR. Łącznie w tegorocznym Kongresie uczestniczy ok. 7 tysięcy osób.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy