Wręczono wyróżnienia Programu "Samorząd, który wspiera MŚP"

Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Czeladź, Gliwice, Olesno i Jasienica to samorządy, które najlepiej wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa

Podczas gali laureatów VI edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP” przyznanych zostało pięć wyróżnień w kategorii „Miasto” oraz po jednym w kategoriach „Gmina miejsko-wiejska” i „Gmina wiejska”.

„Dzisiaj Województwo Śląskie podpisało ze stanem Nevada porozumienie gospodarcze, które, mam nadzieję, stworzy szansę przedsiębiorcom na rozwój działalności nie tylko poza granicami województwa czy kraju, ale na całym świecie. Cieszę się, że możemy docenić samorząd – miasta, gminy, które podejmują wiele działań po to, by małym i średnim firmom wiodło się coraz lepiej” – powiedział w czasie uroczystości Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W kategorii „Miasto” nagrodzone zostały: Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Czeladź i Gliwice. „To tak naprawdę mieszkańcy tworzą klimat miasta i to oni sprawiają, że Wodzisław Śląski jest otwarty dla inwestorów – podkreślił Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, odbierając wyróżnienie dla miasta. – Sam byłem małym przedsiębiorcą i staram się przekuwać te doświadczenia w pracę na rzecz miasta i jego otwartości na inwestorów” – dodał.

Z kolei Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, zwrócił uwagę na to, że podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw wyraźnie zaznaczony został temat metropolii. „Czeladź jest jednym z miast doproszonych do niej. Staramy się rozwijać i działać na jej rzecz. Dziękujemy za wyróżnienie, które zmobilizuje nas do dalszego działania na rzecz przedsiębiorców” – mówił Szaleniec.

W kategorii „Gmina miejsko-wiejska” wyróżnienie trafiło do Gminy Olesno. Kapituła zdecydowała, że w kategorii „Gmina wiejska” nagrodzona została Jasienica.

Podczaj gali wręczono także wyróżnienia honorowe dla Zabrza oraz Dąbrowy Górniczej. Wyróżnienia zostały przyznane za stwarzanie przedsiębiorstwom sektora MŚP warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju tego sektora.

Wszystkim nagrodzonym przyznane zostały certyfikaty „Samorząd, który wspiera MŚP”, co zgodnie z regulaminem programu jest równoznaczne z przyznaniem włodarzom samorządów tytułów „Lider, który wspiera MŚP”. Wyróżnienia przedstawicielom samorządów wręczyli: Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Tadeusz Donocik, przewodniczący programu, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Jego celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie laureatów programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają trwały charakter.

Od pierwszej edycji program jest wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uroczystość odbyła się w Westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego. Galę zakończył występ zespołu Need For Strings.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.