Śląskie będzie współpracować z Nevadą

Podczas kongresu MŚP podpisano porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Stanem Nevada 

Współpraca będzie obejmować gospodarkę, sferę naukowo-techniczną oraz promocję gospodarczą. Organizowane będą wspólne przedsięwzięcia związane z przemysłem, górnictwem, rozwojem nauki i techniki, transportem oraz ochroną środowiska i technologii wodnych. Realizowane będą programy badawcze, wspólne warsztaty oraz konferencje naukowe wspierające rozwój nauki oraz techniki. Organizowana też będzie turystyka biznesowa.

„Nevada jest regionem o silnych tradycjach górniczych jest więc to pierwszy element, który pozwala myśleć o współpracy. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, przemysł wydobywczy stoi tam na bardzo wysokim poziomie. Drugą sprawą która nas łączy to kwestia zaawansowanych technologii zarządzania wodą. Nevada jest stanem pustynnym i ma wypracowane efektywne metody dostarczania wody. W naszej aglomeracji ze względu na wydobycie i sytuację geologiczną musimy przesyłać wodę do aglomeracji czasem na bardzo duże odległości. Trzecia korzyść to bliskość stanu Kalifornia i Doliny Krzemowej, czyli środowiska start upów i sposobów ich wspierania. To także duży potencjał współpracy w branży lotniczej, produkcji dronów czy pojazdów bezobsługowych oraz technologii informacyjnych” - powiedział Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa.

Województwo śląskie jest w Polsce najbardziej atrakcyjnym regionem dla stanu Nevada. Wynika to przede wszystkim z siły gospodarczej Śląskiego, ale również ze względu na podobieństwa branżowe: Nevada jest stanem górniczym z długą historią i silną reprezentacją w tej branży. Wpisuje się więc w pierwszą inteligentną specjalizację naszego regionu, jaką jest energetyka. Otwiera to drogę do współpracy firmom z branży okołogórniczej. W 2016 roku uruchomione zostaną w Nevadzie granty dla projektów górniczych, o które ubiegać się będą mogły również firmy z Polski.

Uniwersytet Śląski podjął rozmowy z dwiema istotnymi instytucjami naukowymi. Są to Desert Research Institute specjalizujący się w badaniach pustyni i technologiach wodnych oraz University of Nevada.

Podczas wizyty w Nevadzie Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic odbył spotkanie z Burmistrz Las Vegas, z którą rozmawiał o potencjale współpracy pomiędzy Katowicami i Las Vegas w kontekście turystyki biznesowej. Oba ośrodki stawiają sobie za cel rozwój miast w oparciu o tę właśnie branżę.

Medycyna jest kolejną inteligentną specjalizacją województwa śląskiego. Stan Nevada potrzebuje wsparcia w rozwoju medycznego ośrodka akademickiego. Działania pomiędzy partnerskimi regionami mogą polegać na wsparciu działań Nevady w utworzeniu medycznego ośrodka akademickiego we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz instytutami akademickimi.

Ponadto dla stanu Nevada kluczowe są branże: lotnicza i produkcji bezzałogowców (ważne w kontekście planów KSSE uruchomienia specjalnej strefy dla technologii lotniczych w Pyrzowicach), zaś dla Śląskiego ze względu na inteligentne specjalizacje – technologie informacyjne, logistyka i wysoko uprzemysłowiona produkcja. 

Porozumienie podpisali wicemarszałek Aleksandra Skowronek i Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego. Stan Nevada reprezentował Kristopher Sanchez, dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego w Biurze Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Treść porozumienia

Filmy