Będą pieniądze dla parku

Ministerstwo Skarbu wyasygnuje środki na ratowanie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Wszystko wskazuje na to, iż wiosna w końcu pojawi się także w parkowych finansach
„Jutro Zespół Pomocy Publicznej powinien podjąć decyzję o przekazaniu kwoty 12,2 mln zł na ustabilizowanie tegorocznej sytuacji finansowej WPKiW” – powiedział wiceminister Skarbu Tadeusz Soroka, który spotkał się dzisiaj z marszałkiem Województwa Śląskiego Michałem Czarskim. Decyzja ministerstwa musi jeszcze uzyskać akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Po spełnieniu tej procedury, pieniądze będą dostępne za kilka tygodni. Park w swojej obecnej kondycji nie jest w stanie się utrzymać. Konieczne jest udzielenie mu pomocy. „Pomoc publiczna ma wyprowadzić Park na prostą” – kontynuował minister Soroka. Te pieniądze nie mogą być traktowane jako cykliczne antidotum na mankamenty w strategii i zarządzaniu parkiem. Mają dopomóc w uzdrowieniu i ustabilizowaniu sytuacji parku, powinny być wykorzystane do inwestycji w rozwój parku i uatrakcyjnienie jego oferty. Dyrekcja Parku powinna w swojej strategii uwzględnić jednorazowy charakter przyznawania pomocy publicznej. Nader niekorzystny jest dla Parku fakt, iż zaledwie ok. 2% jego powierzchni stanowi jego własność. Bez uwłaszczenia terenów WPKiW nie da się wyprowadzić parku z kryzysu. W planowaniu przyszłości Parku należy uwzględnić jego dwojaki charakter. Jego społecznej misji musi towarzyszyć dochodowa działalność komercyjna. To właśnie baseny, dzierżawione obiekty oraz Wesołe Miasteczko powinny w przyszłości generować środki na utrzymanie nieuchronnie deficytowego ZOO. „Ogród musi być dotowany” – stwierdził minister Soroka. „Docelowo Park powinien znaleźć się w gestii Samorządu Województwa” – kontynuował minister. Marszałek Michał Czarski podkreślił, iż przy braku zainteresowania przejęciem Parku przez lokalne samorządy, odpowiedzialność za losy WPKiW powinien wziąć na siebie samorząd województwa. „Dzisiaj nastąpił przełom w negocjacjach na temat przejęcia Parku przez Województwo Śląskie. Od wymiany listów przechodzimy do roboczych rozmów i bezpośrednich kontaktów” – poinformował marszałek Czarski. Obaj rozmówcy zgodzili się, iż pojawiające się w mediach koncepcje sprzedaży niektórych obiektów leżących w obrębie WPKiW nie służą dalekosiężnemu polepszeniu jego sytuacji. Sposobów na uzdrowienie Parku nie należy szukać poprzez jego stopniową dezintegrację. „Sprzedać i wziąć za to pieniądze można tylko raz. Są inne drogi dochodzenia do finansowej stabilności i utrwalenia misji, jaką Park spełnia wobec mieszkańców województwa śląskiego. Może to być dzierżawa na korzystnych dla Parku warunkach. Przy braku własnej koncepcji na administrowanie parkiem można np. sięgnąć po outsourcing” – stwierdził minister Tadeusz Soroka. Resort Skarbu dołoży starań by procedury oraz problemy formalno – prawne nie utrudniały przygotowań do przejęcia WPKiW przez Samorząd Województwa na warunkach, którym budżet Województwa będzie w stanie sprostać.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Michał Czarski w rozmowie z Wiceministrem Skarbu Tadeuszem Soroką.  Wiceminister Skarbu Tadeusz Soroka