Rusza system unijnych dopłat dla rolnictwa

Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 roku ok. 82 tys. gospodarstw rolnych z województwa śląskiego może ubiegać się o unijne dopłaty obszarowe oraz płatności uzupełniające do powierzchni uprawowych
Od 1 maja 2004 r. zmieniają się zasady funkcjonowania rolnictwa. Dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych zostanie zastąpiony rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie system dopłat obszarowych, który będzie obejmował wszystkich rolników. Wicemarszałek województwa śląskiego Jan Grela zwrócił się z apelem do samorządów lokalnych o udzielanie pomocy rolnikom przy sporządzaniu wniosków i załatwianiu stosownych formalności. „W każdej jednostce samorządu terytorialnego, w tym gorącym okresie, można udostępnić pomieszczenie, w którym kompetentni pracownicy lokalnego samorządu udzielaliby pomocy w sporządzaniu wniosków”- napisał wicemarszałek. Wiele gmin dobrze przygotowało się do służenia rolnikom pomocą i radą. Np. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku Białej zorganizował dyżury doradców w gminach Podbeskidzia. Potrwają one do 15 czerwca br. Natomiast Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie zorganizuje specjalne szkolenia dla pracowników samorządowych, którzy będą udzielać pomocy rolnikom. O dopłaty unijne mogą ubiegać się gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha, które zostały zarejestrowane w ewidencji producentów i otrzymały stosowny numer identyfikacyjny. Wnioski o dopłaty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze otrzymają właściciele lub dzierżawcy terenów rolnych, do których zalicza się grunty orne, łąki, pastwiska oraz plantacje wieloletnie roślin sadowniczych . W Polsce obowiązywać będzie uproszczony system dopłat bezpośrednich polegający na jednakowej stawce na hektar użytków rolnych. W 2004 roku każdy użytkownik gruntu rolnego otrzyma 41 euro za jeden hektar. Ponadto, przyznane zostaną dopłaty powierzchniowe na produkcję roślinną – zboża, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, strączkowe, tytoń, chmiel i ziemniaki na skrobię - w wysokości 70 euro oraz do posiadanych łąk i pastwisk – 45 euro. Do 2006 roku wysokość dopłat będzie się stopniowo zwiększała.
Załączniki
List wicemarszałka Jana Greli
Harmonogram dyżurów pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego na Podbeskidziu
System doplat bezpośrednich

Linki do stron zewnętrznych
Internetowy system wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych
Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 


tagi: