Jubileusz XX-lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

12 grudnia, w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Śląskiej Izby Rolniczej, w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu XX-lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

Świętowanie jubileuszu rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz prezentacja Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej pt. „Rys historyczny działalności samorządu rolniczego województwa śląskiego”.

Podczas uroczystości wyróżniono osoby zasłużone w pracy na rzecz rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w województwie śląskim odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta RP: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami: Złotym i Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz odznaczeniami resortowymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego wraz z Stanisławem Gmitrukiem – Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Krystianem Kiełbasą – Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, odznaczyli Śląską Izbę Rolniczą oraz osoby zasłużone Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W czasie spotkania zasłużonym rolnikom wręczone zostały także Odznaki Krajowej Rady Izb Rolniczych - „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”, które wręczał Robert Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w towarzystwie Wicewojewody Śląskiego – Mariusza Trepki i Prezesa Zarządu ŚIR – Romana Włodarza.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego.