Zadaszenie Stadionu Śląskiego - przetarg na odśnieżanie ogłoszony

Stadion Śląski ogłosił przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania zadaszenia widowni obiektu

Planowane rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 10 stycznia, a podpisanie umowy pięć dni później. Ma ona obowiązywać do 31 marca 2017 roku. Wyłoniona firma będzie miała za zadanie monitoring systemu mierzącego obciążenie konstrukcji zadaszenia w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych oraz w zależności od wyników pomiaru- odśnieżanie dachu.Przypominamy, jego powierzchnia wynosi ok. 43,5 tys m kw.

„Niezależnie jednak od rozstrzygnięcia postępowania jesteśmy przygotowani na to, że dach trzeba będzie odśnieżać”, mówi Krzysztof Klimosz, prezes spółki. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu Stadion Śląski obsługuje firma odpowiedzialna za ten zakres prac.

Jak informuje spółka, podczas obecnego zimowego załamania pogody najnowsze pomiary wskazują, że nie ma zagrożenia co do przekroczenia pierwszego progu pomiarowego, który wymaga mobilizacji do działania. Nie ma więc tym bardziej zagrożenia przekroczenia punktu krytycznego, który powoduje konieczność odśnieżania dachu. „Jeśli nawet wystąpi przekroczenie punktu krytycznego, jesteśmy na taką okoliczność przygotowani” – podkreśla prezes spółki Stadion Śląski Krzysztof Klimosz. „Firmą z która mamy podpisaną aktualnie umowę w ciągu 2 godzin od zaistnienia zagrożenia, czyli zbliżenia się do krytycznych parametrów obciążenia dachu, zobowiązana jest do natychmiastowej akcji związanej z odśnieżaniem zadaszenia według przewidzianej przez projektantów specjalnej procedury” – dodaje prezes Klimosz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.