EFS bliżej beneficjenta

Rusza cykl wyjazdowych spotkań „EFS-owe Śląskie”

Śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz samorządami z województwa uruchamia cykl wyjazdowych spotkań informacyjnych.

Od marca do czerwca 2017 roku odbędzie się 19 spotkań, podczas których zostaną przybliżone możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie to także okazja do pogłębienia tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dziś spotkanie w Bielsku-Białej (w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, godz. 10.00) rozpoczyna cały cykl, który zakończy się 28 czerwca w Sosnowcu.

Spotkania składać się będą z dwóch głównych punktów. Pracownik punktu informacyjnego przedstawi zakres usług sieci PIFE dotyczący wsparcia osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych lub prowadzących projekt. Przedstawione zostaną również możliwości wsparcia z EFS na poziomie krajowym i regionalnym.

Część „szczegółowa” skupiona będzie na konkretnych aspektach wsparcia, m.in. naboru wniosków, realizacji projektu czy kontroli. Moduł przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących projekt lub piszących wniosek o dofinansowanie. Tę część poprowadzą pracownicy wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 


Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jest rozwój społeczeństwa w UE. Środki z tego funduszu inwestuje się w ludzi poprzez zwiększanie ich szans zatrudnienia i kształcenia, a także podejmując działania z zakresu włączenia społecznego. Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczono na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Załączniki