Pamięci ofiar akcji „Wisła”

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia czystek etnicznych w 70 rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

25 kwietnia 1947 roku Prezydium Rady Ministrów zadecydowało o przeprowadzeniu w południowo-środkowo-wschodniej Polsce akcji deportacyjnej pod kryptonimem „Wisła”. To działanie mające na celu walkę z Ukraińską Powstańczą Armią i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów stało się w rzeczywistości czystką etniczną, która dotknęła około 150 tys. osób o przynależności łemkowskiej i ukraińskiej.

Na terenie obecnego województwa śląskiego przez Centralny Obóz Pracy w Jaworznie przeszło blisko cztery tysiące deportowanych, sto kilkadziesiąt znalazło śmierć.

„W 70 rocznicę tragicznych wydarzeń Sejmik Województwa Śląskiego czuje się w obowiązku upamiętnić ofiary czystek etnicznych, stanowiących naruszenie podstawowych praw człowieka. Los wysiedlonych Łemków i Ukraińców niech będzie przestrogą przed stosowaniem zasady zbiorowej odpowiedzialności i polityka przymusowej asymilacji” – czytamy w przyjętej rezolucji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.