9 mln zł na wsparcie szkolnictwa zawodowego

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach RPO na realizację projektów związanych z poprawą kształcenia na poziomie zawodowym
Dofinansowanie na łączną kwotę 9,1 mln zł otrzymało 11 przedsięwzięć. Wsparcie będzie przeznaczone m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz nabywanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wzmacniając tym samym ich zdolności do zatrudnienia. Środki posłużą także na rozwój współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu