Konwent marszałków o budżecie obywatelskim

Czy obywatele mogą decydować o rozdziale publicznych pieniędzy? Czy inicjatywy obywatelskie mają siłę przełożenia na nowe prawo? Lepiej sprawować władzę oddolnie czy centralnie?

Odpowiedzi na te i inne pytania szukali uczestnicy debaty zorganizowanej na zakończenie czerwcowego Konwentu Marszałków. Mieszkańcy mają coraz więcej możliwości, by wyrazić swoje zdanie i opinię. Jak w czasie debaty wskazywał marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, jednym z narzędzi, które świetnie to pokazuje, jest budżet partycypacyjny.

„Mamy w Małopolsce piękne dowody na to, że aktywność obywateli ma sens. Pierwsza edycja naszego budżetu obywatelskiego – i pierwszego na taką skalę w Polsce – już przynosi konkretne owoce. Jeden z najbardziej widowiskowych i krzepiących przykładów to prom z Tyńca do Piekar, który dzięki inicjatywie mieszkańców – tych, którzy zgłosili ten pomysł do budżetu obywatelskiego, i tych, którzy na niego głosowali – wrócił na Wisłę po prawie 30 latach” – mówił marszałek Krupa.

Małopolskiemu marszałkowi wtórował w tej opinii Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. „Gdyby nie mieszkańcy i ich zaangażowanie, jestem pewien, że nie byłoby uchwały antysmogowej dla Śląska w obecnym kształcie czy Inicjatywy Strategicznej Kierunek Śląskie 3.0. Pytamy, jakie są ich potrzeby, czego oczekują od samorządu. A potem, krok po kroku, staramy się je realizować – to najlepsza droga” – oceniał marszałek Saługa.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.