Towarzystwo skazane na sukces

Zarząd Stowarzyszenia „Pro-Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd rekomendował wybór Rady Programowej, jej przewodniczącego i czterech wiceprzewodniczących

„Rada Programowa pozwoli wyznaczyć kierunki rozwoju stowarzyszenia i obciążyć zarząd konkretnymi działaniami” – stwierdził na początku spotkania Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Naszym głównym celem jest zbliżenie do siebie środowiska nauki, biznesu i samorządu. Chcemy doprowadzić do jak najlepszej komunikacji tych trzech obszarów, czego efektem powinny być wspólne działania” – kontynuował prof. Wiesław Banyś, prezes Stowarzyszenia „Pro-Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd.

Omawiając główne cele Stowarzyszenia, akcentowano przede wszystkim rozwój ekosystemu innowacyjności województwa śląskiego, w tym m.in. wzrost konkurencyjności gospodarczej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost eksportu towaru i usług oraz wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie województwa.

W składzie Rady Programowej Stowarzyszenia znaleźli się m.in. prof. Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Edward Wylęgała ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej szkoły „Humanitas” w Sosnowcu i prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spośród własnego grona członkowie Rady Programowej wybrali na stanowisko przewodniczącego prof. Jana Klimka, prezesa zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W organizacji pracy Rady pomagać będą mu czterej wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prorektor ds. innowacji i rozwoju Politechniki Częstochowskiej, Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Andrzej Karasiński, sekretarz Gliwic.

„W takim towarzystwie jesteśmy skazani na sukces” – skwitował wybory prof. Wiesław Banyś.

Więcej o poszczególnych członkach Rady Programowej oraz o podstawowych celach i założeniach Stowarzyszenia można dowiedzieć się ze strony www.prosilesia.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.