Śląskie. Smacznie i tradycyjnie

Śląskie od kuchni, czyli jak wspierać produkty tradycyjne i promować region smakiem

W trakcie spotkania, które odbywało się w budynku dawnej Fabryki Porcelany w Katowicach, zaprezentowano pierwsze wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego promujące produkty tradycyjne regionu – „Śląskie od kuchni”. W spotkaniu uczestniczył marszałek Wojciech Saługa oraz znany śląski kucharz Remigiusz Rączka.

„To, co mamy na talerzu, to historia naszego regionu w pigułce, a to, co jemy, jest tożsame z tym, skąd pochodzimy. Dziś kuchnia regionalna to w zasadzie produkt turystyczny i duża szansa na promocję regionu. Ludzie po przejściu górskiego szlaku czy odwiedzeniu ciekawego obiektu szukają regionalnych potraw, a my możemy się pochwalić tym wszystkim, co nasi pradziadowie wypracowali przez lata” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Książka składa się z czterech części i opisuje potrawy z potoków, gór i jezior, z pól, sadów i lasów, z chaty i familoka, z pieca i z piekarnika. Za projekt graficzny i skład odpowiadała Matylda Sałajewska, a teksty opracowała Jadwiga Kocur. W planach jest przygotowanie filmowej wersji książki oraz powstanie sklepu internetowego z produktami regionalnymi, a także zachęcanie restauratorów i hotelarzy do wprowadzenia produktów turystycznych do menu.

Produkt tradycyjny charakteryzuje się ugruntowaną w czasie, przynajmniej 25-letnią metodą wytwarzania, a jego jakość lub wyjątkowe cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Dlatego warto go chronić i promować, wpisując na listę produktów tradycyjnych. W województwie śląskim są 143 produkty wpisane na krajową listę produktów tradycyjnych. Pierwszym zarejestrowanym w 2006 roku produktem był ciulim lelowski. Wśród nowości znajdują się m.in. kompot i powidła ze śliwki żniwki, miody ziemi żywieckiej i piwo raciborskie.

Lista produktów tradycyjnych prowadzona jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki niej wzrasta wiedza konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego, a wytwórcy mają możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych. Wniosek o wpis należy złożyć do Marszałka Województwa Śląskiego, który jest odpowiedzialny za jego weryfikację na terenie województwa. Wnioskodawca musi posiadać udokumentowaną historię i metodę wytwarzania produktu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Lista produktów tradycyjnych - Województwo Śląskie (strona MRiRW)

Filmy