Dzień Edukacji Narodowej

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego otrzymało 36 nauczycieli

W Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Michał Gramatyka, przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz przewodnicząca sejmikowej komisji edukacji, nauki i kultury Lucyna Ekkert.

„Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Ówcześni stawali wobec wielkich wyzwań. Tak i teraz – każde wyzwanie, jakie stawia przed państwem praca, jest wyzwaniem trudnym i wymagającym. Życzę nam wszystkim, byśmy nie zapominali o ideałach przyświecającym twórcom KEN – otwartości, szacunku, tolerancji. Wszystkim dziś nagrodzonym serdecznie gratuluję” – powiedział wicemarszałek Michał Gramatyka.

Spotkanie było okazją do uhonorowania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. W roku 2017 nagrodzono 36 nauczycieli m.in. za współuczestnictwo w kreowaniu polityki regionalnej, wdrażanie działań innowacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów edukacji regionalnej i europejskiej, opracowywanie programów autorskich, poszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb regionu czy osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid. 


tagi: