Obudź w sobie bohatera

Pasja, zaangażowanie i praca na rzecz innych. To cechy, które wyróżniają lokalnych liderów. Trzydziestu z nich zostało twarzami akcji „Śląskie. Tu działamy. Lokalni bohaterowie inspirują”

Celem akcji jest motywowanie mieszkańców regionu do oddolnych działań na rzecz najbliższego otoczenia oraz uświadomienie im, że przyszłość zależy tylko od nich. Inspiracją do takich działań mogą być właśnie lokalni bohaterowie. Wystawa prezentująca samych bohaterów oraz ich działania jest prezentowana w holu Dworca Głównego w Katowicach.

„To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę spotkać tu ludzi, których na co dzień podziwiam. Staram się organizować różne akcje społeczne – zaczynałem od rajdu rowerowego, potem były kina letnie czy akcja wymiany ubrań „ciepłodzielnia”, wieczory z grami planszowymi w parku. Pomaganie innych zmienia nas samych i nasze postrzeganie świata i sprawia, że się chce bardziej, że trudno się potem zatrzymać” – tłumaczy Rafał Wypior z Rudy Śląskiej.

W gronie lokalnych bohaterów są miejscy aktywiści, lokalni liderzy, społecznicy oraz inne osoby związane z województwem śląskim, które wykazują się energią, aktywnością i chęcią zmiany otoczenia, albo – tak jak w przypadku przedstawicieli fundacji „Leżę i pracuję” – zmieniają sposób myślenia o niepełnosprawności.

„Ludzie niepełnosprawni mogą normalnie pracować, wystarczy im stworzyć do tego odpowiednie warunki. Czasem nie trzeba się w tym celu ruszać z domu, a pracę można wykonywać zdalnie. To kwestia odpowiedniej motywacji, otoczenia i ludzi, którzy w tym pomagają – przekonuje Artur Szaflik z „Leżę i pracuję”.

Spośród dziewięćdziesięciu zgłoszeń wybrano trzydziestu bohaterów, których zaproszono do sesji fotograficznej. Jej efekty można oglądać do 22 października w hali Dworca Głównego w Katowicach. Później mobilna wystawa zostanie zaprezentowana też w Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej.

„To kolejny przykład partycypacji społecznej w regionie. Przez historie i sylwetki tych ludzi, którzy znaleźli się na wystawie, chcemy pokazać, że warto działać, warto realizować pasje i marzenia, jednocześnie wspierając innych. My pokazujemy efekty ich pracy, żeby na ich przykładzie zmotywować innych, by wzięli sprawy w swoje ręce i nie bali się angażować społecznie” – podkreślał Maciej Gramatyka, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kolejnymi elementami akcji są filmowe wywiady oraz video vlogi autorstwa samych bohaterów. Zostaną one opublikowane na urzędowym kanale YouTube oraz na stronie turozmawiamy.slaskie.pl. Dodatkowo powstać ma dostępna dla wszystkich księga motywacji, czyli instrukcja „jak zmieniać świat” składająca się z internetowych wykładów bohaterów oraz dziesięciu filmów przedstawiających ich działania. Finałem akcji będzie spotkanie z gościem specjalnym – Jurkiem Owsiakiem.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Lokalni Bohaterowie inspirują” jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Opis bohaterów

Filmy