Sejmik za współpracą samorządów z nauką i biznesem

Z okazji Europejskiego Kongresu MŚP Sejmik Województwa Śląskiego zorganizował sesję na temat rozwoju przedsiębiorczości

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa podkreślił znaczenie unijnego wsparcia dla rozwoju MŚP. „Instrumentem, jakim dysponuje Województwo Śląskie, mogącym skutecznie wesprzeć proces zacieśniania współpracy pomiędzy nauką i biznesem, są środki Regionalnego Programu Operacyjnego. RPO WSL przeznacza ponad 0,5 mld euro na wzmocnienie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje oraz podniesienie konkurencyjności MŚP. Ponadto, prawie 96 mln euro przeznacza na działania zmierzające do podniesienia kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw i prawie 35 mln euro na stworzenie dogodnych warunków dla samozatrudnienia. W ramach środków przewidzianych na poprawę efektywności energetycznej dla przedsiębiorców jest 33 mln euro” – wyjaśniał.

Podczas sesji Sejmiku przedstawicielom biznesu zgłoszonym przez RIG wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Złote Odznaki otrzymali: Jerzy Łoik, Krystyna Woźniak-Trzosek, Andrzej Malinowski, Witosław Wasilewski oraz Andrzej Kowalczyk. Srebrne otrzymali Jan Bondaruk oraz Izabella Żyglicka.

Podczas sesji Regionalna Izba Gospodarcza przyznała wyróżnienia programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Podczas sesji głos zabrali przedstawiciele samorządu, biznesu i nauki, przedstawiając własne doświadczenia oraz plany rozwoju współpracy między samorządem, firmami oraz uczelniami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy