Unijne pieniądze na częstochowskie tramwaje

Województwo Śląskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie podpisały umowę na dofinansowanie z pieniędzy unijnych przebudowy linii tramwajowych oraz zakupu taboru

Miasto zamierza przebudować infrastrukturę tramwajową na odcinkach 1, 2, 3, 4, 5a, 6. Wymienione zostanie ok. 14 km torowiska wraz z trakcją i przewodami zasilającymi. Inwestycja obejmuje też zakup 10 nowych tramwajów. Łączna wartość projektu wynosi ok. 208 milionów złotych.

Na dofinansowanie inwestycji miasto pozyskało ok. 144 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 z pieniędzy przeznaczonych na niskoemisyjny transport miejski. Dzięki realizacji inwestycji, która powinna zakończyć się pod koniec września 2019 roku, ma zostać zwiększona atrakcyjność transportu publicznego w mieście. Skróceniu ulegnie czasu przejazdu. Platformy przystankowe zostaną dostosowane do niskopodłogowego taboru, którego zakup obejmuje ten projekt unijny. Będzie to udogodnienie dla niepełnosprawnych, seniorów oraz opiekunów z dziećmi. Dodatkowa korzyścią inwestycji będzie wpływ na zmniejszenie emisji CO2 w mieście.

„Częstochowa będzie realizować inwestycję, którą można zaliczyć do kluczowych w dziedzinie transportu publicznego w województwie śląskim. W tym kierunku musimy podążać. Dzięki temu pokazujemy, jak projekty powinny służyć ludziom. Pasażerowie będą mogli szybciej dotrzeć do pracy, szkół i na spotkania” - powiedział podczas podpisania umowy marszałek Województwa Wojciech Saługa. Wskazał także na korzyści ekologiczne tej inwestycji dla miasta.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. „Dzięki nowym tramwajom i modernizacji linii będzie bardziej ekologicznie, bezpieczniej i szybciej” - zapowiada. „Nasze programy skierowane do mieszkańców – np. darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, też mają przekonywać mieszkańców do komunikacji miejskiej. Jeżeli do tego dołożymy modernizację wielu dróg, budowę centrów przesiadkowych, również ze środków europejskich, a także fakt, że liczymy jeszcze na dofinansowanie unijne do kolejnych nowych autobusów, to będziemy mieli wkrótce nowoczesny i przyjazny transport miejski, konkurencyjny do jazdy po Częstochowie prywatnym samochodem” - tłumaczy.

W minionym okresie programowania RPO WSL 2007-2013 Częstochowa zrealizowała 2 podobne projekty w tym obszarze. Uruchomiła nową linie tramwajową nr 3 w relacji FIELDORFA-NILA – STADION RAKÓW. Miasto zakupiło także 7 nowych tramwajów typu TWIST.

W obecnej perspektywie RPO WSL 2014-2020 na projekty związane z niskoemisyjnym transportem miejskim zapisano łącznie ok. 1,7 mld zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy