Komunikat dla klientów: BBJ Sport Sp. z o.o.

Nieprzekraczalny termin składania roszczeń dla klientów, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych w okresie od dnia 17-09-2015 do 13-06-2016 upłynął 16-09-2017

Gwarant: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A zakończył weryfikację roszczeń i szczegółowe wyliczenie kwot należnych poszkodowanym klientom z umowy gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej dla BBJ Sport Sp. z o.o. Dnia 25.10.2017r.

Marszałek Województwa Śląskiego wydał dyspozycję wypłaty środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarant dokona wypłaty należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.



 


tagi: