Kłobuck na autostradzie rozwoju

O korzyściach i zagrożeniach związanych z otwarciem budowanego właśnie odcinka autostrady A1 w kontekście Kłobucka i okolic rozmawiali uczestnicy spotkania w ramach projektu „Miasta Idei” 

Warsztaty i debata odbywająca się w Miejskim Domu Kultury w Kłobucku były częścią projektu „Miasta Idei”, który ma za zadanie wypracować najlepsze rekomendacje dla miast w województwie śląskim.

W debacie obok marszałka Wojciecha Saługi i burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego uczestniczyli prof. Paweł Nowodziński z Politechniki Częstochowskiej, Piotr Wojaczek, były prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Marek Niełacny, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Katowicach.

„To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Kłobucka, ale i dla regionu. Oprócz oczywistych szans rozwojowych, jakie niesie z sobą otwarcie nowego odcinka A1, jest też sporym wyzwaniem, choćby w przypadku organizacji komunikacji. Trzeba zbudować ją w taki sposób, by mieszkańcy mieli lepszy dojazd do innych miejsc, wtedy będą chcieli tu zostać, zbudują tu dom i będą tu zakładać swoje firmy. Warto dofinansować komunikację, by ich tu w ten sposób zatrzymać” – mówił w trakcie dyskusji eksperckiej marszałek Wojciech Saługa.

Pierwszą część spotkania stanowiły warsztaty organizowane razem z mieszkańcami, aktywistami oraz przedstawicielami miasta, w trakcie których zastanawiano się nad perspektywami miasta i jego szansami na gospodarczy rozwój, właśnie w kontekście otwarcia w perspektywie dwóch lat budowanej w pobliżu autostrady A1 Gdańsk-Łódź-Pyrzowice-Gliwice-Ostrawa. Rozmawiano też o ewentualnych zagrożeniach wynikających z tego faktu, jak choćby o wzroście natężenia ruchu.

W drugiej części debaty odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Jego uczestnicy zastanawiali się, jak polepszyć komunikację i dostosować ją do zmienionego w wyniku budowy A1 układu i co zrobić, by doprowadzić do budowy obwodnicy. Istotnym punktem debaty były również kwestie związane z rynkiem pracy i obsługą inwestorów, którzy ze względu na poprawę infrastruktury chcieliby ulokować w Kłobucku swój biznes.

„Cieszę się, że te warsztaty i debata odbywają się właśnie w Kłobucku. Większość stawianych tu diagnoz i oczekiwań mieszkańców pokrywa się z naszą filozofią rozwoju, choćby w przypadku kwestii związanych z przedsiębiorczością i terenami inwestycyjnymi. Sprawny układ komunikacyjny jest jednym z głównych kryteriów, które decydują, gdzie firmy decydują się zainwestować, dlatego dla nas jest to jeden z priorytetów” – wyjaśniał burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.

Warsztaty i debata w Kłobucku były dziewiętnastym spotkaniem z cyklu „Miasta Idei” organizowanym przez redakcję „Gazety Wyborczej”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy