Dotacje na wsparcie rozwoju gospodarczego

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Na realizację 11 projektów przeznaczono 71,550 zł. Dotyczą one organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, targów a także wydawnictw i programów promujących ideę przedsiębiorczości oraz wsparcie dla rozwoju gospodarczego. O dofinansowanie ubiegały organizacje pozarządowe, stowarzyszenia samorządowe, związki i organizacje wyznaniowe oraz jednostki administracji publicznej. Do projektów, które otrzymały najwyższe dofinansowanie należą m.in.: Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2004 organizowane przez Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (22 tys zł dofinansowania), konferencja „MY, WY, ONI” projektu Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach (15,6 tys zł), Promocja gospodarcza i inwestycyjna Województwa Śląskiego w Regionie Umbrii (Włochy) realizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach (8,5 tys zł) oraz cykl audycji Katowickiego Radia PLUS „Teraz Śląsk” (6 tys zł).
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów