Szansa dla terenów wiejskich

Rozmawiano o możliwościach rozwoju agroturystyki w regionie
"Dla województwa śląskiego turystyka może być źródłem jego rozwoju i narzędziem do stworzenia nowych miejsc pracy. Obsługa turystów stanowić może źródło dochodów i wzrostu rentowności dla większości sektorów gospodarki. Agroturystyka doskonale wpisuje się w te działania" – takimi słowami wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela otworzył obrady polsko–austriackiej konferencji poświęconej rozwojowi tej mowej w Polsce dziedzinie turystyki. Według szacunków ekspertów, każde miejsce pracy w turystyce, a w szczególności w bazie noclegowej, generuje 3–4 miejsca pracy w branżach niezbędnych do obsługi turystów. W krajach Unii Europejskiej agroturystyka rozwija się od 25 lat. Obecnie jej dochody stanowią ok. 15% całego rynku turystycznego. Jej rozwój przyczynia się do odnowy terenów wiejskich. Aby turyści skorzystali z niej wymagane jest utrzymanie tradycyjnego rolnictwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz modernizacja infrastruktury. Korzyścią dla mieszkańców terenów wiejskich jest uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Szanse, jakie niesie ta działalność najlepiej zrozumieli rolnicy z Unii Europejskiej. Tam pozarolniczą działalność podjęło 40% właścicieli gospodarstw rolnych, z tego 3 do 10% gospodarstw zajęło się agroturystyką. Podczas obrad austriaccy eksperci przedstawili doświadczenia swojego kraju w zagospodarowaniu obszarów wiejskich dla potrzeb agroturystyki. Stanowią one ważną część oferty turystycznej i pozytywnie wpływają na rozwój regionów, gdzie wskazane jest alternatywne wobec rolnictwa zagospodarowanie obiektów i gruntów. Goście z Austrii przedstawili także działalność organizacji pozarządowych, które zajmują się turystyką wiejską. Zaprezentowali przykłady atrakcyjnej adaptacji starych domów chłopskich dla potrzeb turystów oraz inne rozwiązania sprzyjające rozwojowi tej branży. Polscy eksperci przedstawili rodzime doświadczenia w tej dziedzinie. W trakcie konferencji uczestnicy podkreślili konieczność rozwoju branży. Sprzyjać temu będzie m.in. współpraca organizacji turystycznych, stowarzyszeń oraz władz lokalnych w dziedzinie promocji oraz informacji turystycznej kraju i w skali międzynarodowej, podnoszenie jakości usług oraz tworzenie regionalnych i krajowych organizacji agroturystycznych. Według szacunków Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w regionie funkcjonuje ok. 250 gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach i współpracujących z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Rzeczywista ilość gospodarstw tego typu może być większa o liczbę niezrzeszonych. Najwięcej gospodarstw funkcjonuje na Podbeskidziu - ok. 100 oraz na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej – 84. Konferencję w Bielsku–Białej zorganizowali Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współudziale starosty powiatu bielskiego, prezydenta Bielska–Białej oraz Federalnego Ministra Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Republiki Austrii. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.
Linki do stron zewnętrznych
Program konferencji