Dofinansowanie rozwoju sportu dzieci i młodzieży

Na 64 projekty przeznaczono 2,6 mln zł
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2004 roku. Na realizację 63 projektów przeznaczono 2 647 964 zł. Największe wsparcie na łączną kwotę 1,6 mln zł uzyskały 44 regionalne związki sportowe zajmujące się rozwojem poszczególnych dyscyplin. Dofinansowano także 4 stowarzyszenia sportowe, które uzyskały 682 tys zł dotacji, pięć aeroklubów na kwotę 60 tys zł oraz pięc akademickich zrzeszeń sportowych, które uzyskały 82 tys zł wsparcia. W kategorii bezpieczeństwo publiczne - 180 tys zł rozdzielono między dwa górskie i trzy wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe.
Załączniki
Tagi: