„Na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego”

Wystawa fotograficzna w skansenie chorzowskim
Od 11 lipca do 30 sierpnia 2004 w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie – wojewódzkiej placówce kultury – trwa wystawa fotograficzna prezentująca wybrane obiekty architektury drewnianej z województwa śląskiego. Ekspozycja ilustrując szlak architektury drewnianej, jest zarazem jego artystyczną impresją. Wystawa ma charakter objazdowy i promuje szlak drewnianej architektury sakralnej. Autorem zdjęć jest Antoni Kreis, kuratorem Damian Adamczak – kustosz skansenu w Chorzowie. Sześćdziesiąt wybranych zdjęć nie tylko dokumentuje budownictwo, lecz stanowi także artystyczną wizję architektury z drewna. Otwarcie odbyło się 11 lipca, o godz. 16.00. O szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego prelekcję wygłosił kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach Edward Wieczorek. Otwarciu towarzyszyła prelekcja i pokaz slajdów Damiana Adamczyka "Drewniana architektura sakralna na Górnym Śląsku". Do dzisiaj w województwie śląskim zachowało się ponad 1000 przeróżnych obiektów. Najwięcej budowli drewnianych znajduje się w części północnej, wschodniej i południowej województwa. Przeważnie są to chylące się ku upadkowi stare chaty kryte gontem lub słomianą strzechą. Jedynie skanseny, czyli muzea etnograficzne na wolnym powietrzu uratowały zabytkowe obiekty drewnianego budownictwa. Cenne i jeszcze licznie zachowane zabytki architektury sakralnej stały się podstawą wytyczonego szlaku architektury drewnianej w województwie śląskim. Pokazuje on najciekawsze obiekty drewniane w ich naturalnym otoczeniu, jak również te przeniesione (jest ich ponad 86). Trasa turystyczna obejmuje także muzea i skanseny. Szlak łączy także dwa województwa małopolskie i podkarpackie wraz ze szlakiem drewnianych kościołów na Opolszczyźnie. Szlak architektury drewnianej staje się znaną atrakcją turystyczną regionu. Już dziś zabytkowe obiekty znajdują się na trasach wielu wycieczek.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wystawa prezentowana jest w Skansenie w Chorzowie Na wystawie zaprezentowano ok. 60 zdjęć Antoniego Kreisa Prelekcja i pokaz slajdów kustosza Skansenu Damiana Adamczyka Skansen w Pszczynie - jedna z atrakcji szlaku

Linki do stron zewnętrznych
Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego