Jak wykorzystać fundusze europejskie?

Samorządowcy, reprezentanci agencji rozwoju regionalnego, reprezentanci środowisk gospodarczych i naukowych, przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych uczestniczą w dwudniowej konferencji na temat wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
Konferencję w Sali Sejmu Śląskiego otworzył marszałek województwa Michał Czarski. Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej – David Sweet, Edyta Kuźmińska oraz Reiner Kneifel-Haverkamp zaprezentowali podstawowe zasady realizacji funduszy związane ze współpracą pomiędzy instytucjami i organizacjami, tworzeniem programów rozwoju, wyborem priorytetów do realizacji oraz udziału finansowego beneficjentów w realizacji projektu. Goście z Brukseli omówili także zagadnienia z zakresu pomocy publicznej oraz wykorzystania funduszy strukturalnych do rozwoju regionalnego. Karolina Połtorzycka oraz Michał Sundman z Ministerstwa Gospodarki i Pracy przedstawili finansowe i prawne zasady kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mówili również o procesach i procedurach towarzyszących wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Przed inauguracją konferencji marszałek Michał Czarski spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Marszałek przedstawił problemy związane z wdrażaniem ZPORR w naszym regionie. Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę bezzwłocznego uregulowania na szczeblu rządowym kilku kwestii utrudniających trwający już nabór wniosków oraz wdrażanie ZPORR na szczeblu regionalnym. Chodzi m.in. o nowe zasady przyznawania pomocy publicznej, uruchomienie generatora wniosków oraz przedłużające się opóźnienie we wprowadzeniu ogólnokrajowego systemu internetowego SIMIC, służącego gromadzeniu, ewidencji oraz administrowaniu wnioskami składanymi w ramach ZPORR. David Sweet wyraził zrozumienie dla uciążliwości, z jakimi samorząd województwa styka się w procesie wdrażania ZPORR i zapewnił, iż Komisja Europejska rozmawia na ten temat z Ministerstwem Gospodarki i Pracy RP. W Brukseli te problemy są dobrze znane bo zgłaszają je także inne województwa wizytowane przez przedstawicieli KE. Jutro, 13 lipca ciąg dalszy konferencji, podczas której zostanie zaprezentowany aktualny stan prac nad wdrożeniem ZPORR w województwie śląskim oraz baza Partner, którą posługuje się Wydział Projektowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego przy ewidencji i obsłudze wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych gminnych i powiatowych inwestycji. Na godz. 11.00 w Sali Złotej zaplanowano konferencję prasową poświęconą wizycie gości z Brukseli. Przedstawiciele KE zakończą swój rekonesans w naszym województwie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, gdzie zapoznają się m.in. z wybranym projektem regionalnym.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencję otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski Przedstawiciela Komisji Europejskiej podkreślali duże zainteresowanie tematem funduszy strukturalnych w regionie Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej – David Sweet Konferencja odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego