Dziedzictwo kultury przemysłowej

Szlak zabytków techniki magnesem dla turystów
Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego trwają prace nad utworzeniem „Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim”. Ten nowy produkt turystyczny wraz z istniejącym od 2002 roku szlakiem architektury drewnianej służyć będzie promocji województwa, rozwojowi turystyki oraz ochronie zabytków techniki najbardziej narażonych na zniszczenie. Stare obiekty (kopalnie, huty, elektrownie, fabryki, itp.) stanowią ważną część historii i przemysłowej tradycji naszego regionu. Ich zachowanie sprzyja podtrzymywaniu kulturowej ciągłości i stanowi cenny spadek dla przyszłych pokoleń. Zabytki przemysłowe odzwierciedlają także przemiany jakie zachodziły w ewolucji gospodarki oraz technologii w naszym regionie. Obecnie trwa cykl wizji lokalnych 37 obiektów, które uwzględnia się przy tworzeniu planu szlaku. Na liście Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego znalazły się m.in. muzea techniki, skanseny, budynki użyteczności publicznej oraz zabytkowe urządzenia przemysłowe. Obok powszechnie znanych muzeów techniki i skansenów, jak Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” oraz Skansen Górnictwa Podziemnego „Guido” czy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdują się mniej znane obiekty. Należą do nich m.in. szyby „Wilson” oraz „Pułaski” na terenie byłej KWK Wieczorek w Katowicach. Na liście znalazły się także obiekty architektoniczne, dworzec PKP w Rudzie Śląskiej - Chebziu, Dworzec Główny w Sosnowcu oraz stary dworzec w Katowicach. Atrakcją turystyczną mogą się stać także osiedla Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach oraz „Ficinus” w Rudzie Śląskiej. Podczas wizji obiektów uwzględnia się m.in. stan techniczny oraz możliwość dostosowania ich do potrzeb ruchu turystycznego. Analizuje się także znaczenie obiektów w historii techniki, architektury lub tradycji przemysłowej regionu. Dzisiaj pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach wizytują osiedla Giszowiec i Nikiszowiec, Dworzec Główny w Sosnowcu oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Po zakończeniu inwentaryzacji rozpoczną się prace nad opracowaniem koncepcji i przebiegu szlaku. Do realizacji przedsięwzięcia zostaną zaproszone samorządy lokalne, właściciele obiektów oraz organizacje i firmy turystyczne. W pracach nad koncepcją oraz przygotowaniem szlaku uczestniczy Urząd Marszałkowski oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
Załączniki
Proponowane obiekty na szlaku zabytków techniki