Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Rusza konkurs dla przedsiębiorstw społecznych

Wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych działających w regionie, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej to główny cel ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

W ramach konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego. Ponadto muszą posiadać bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający.

Zgłoszenie przedsiębiorstwa społecznego może zostać dokonane przez m.in. podmioty ekonomii społecznej; gminy, powiaty i ich jednostki organizacyjne; osoby indywidualne oraz same zainteresowane przedsiębiorstwa społeczne.

Nabór zgłoszeń trwa do 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz informacje na temat sposobu zgłoszenia kandydatur (w tym wzór formularza zgłoszeniowego oraz Regulamin Konkursu) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 730 68 96 lub mailowo: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie (strona ROPS)