Atrakcje Regionów w Parku Śląskim

 Zdjęcie Zdjęcie
17 maja w Parku Śląskim w Chorzowie, tuż przy Stadionie Śląskim rozpoczęły się Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”. Na otwarcie przyjechał Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego

 Swoje stanowisko miało również województwo śląskie które w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” wystawiło stoiska prezentujące walory turystyczne naszego regionu. Reprezentujący Zarząd Michał Woś odwiedził każde ze stanowisk, które reprezentowały wszystkie atrakcyjne turystycznie obszary województwa Śląskiego. Były więc atrakcje Podbeskidzia, Jury Krakowsko Częstochowskiej ale i stoisko Kopalni Guido z Zabrza i Parku Śląskiego.

Targi Turystyki Weekendowej oferują możliwość zapoznania się z kompleksową ofertą turystyczną województw, miast, powiatów i gmin. Odwiedzający znajdą tu nie tylko foldery i mapy, ale także aktualne szlaki rowerowe, będą mieli sposobność do rzeczowej rozmowy z przewodnikami, kustoszami oraz przedstawicielami stowarzyszeń i lokalnych grup działania. W tym roku na targi zgłosiło się 80 wystawców z Polski i z zagranicy.

Przez trzy dni targów na gości oprócz bogatej oferty wypoczynkowej czekać będą różnorodne atrakcje m.in. przejażdżka łodzią flisacką, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty koronczarskie czy warsztaty quillingu. Atrakcje Regionów to świetna okazja, aby wziąć udział w spotkaniu autorskim z pisarzem oraz prezenterem radiowym Markiem Szołtyskiem, uczestniczyć w nagraniu na żywo programu „Rączka Gotuje” oraz zobaczyć występ Krzysztofa Drabika, zwycięscy popularnego talent show. W niedziele rozegra się V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Impreza potrwa do 19 maja. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie