Barbórka 2019

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS
Barbórka jest świętem ludzi ciężkiej pracy. Życzenia Zarządu Województwa Śląskiego

Życzę wszystkim Górnikom i ich rodzinom
nieustającej opieki Świętej Barbary,
bezpiecznej pracy
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.

Szczęść Boże!

Marszałek
Jakub Chełstowski
wraz z Zarządem Województwa Śląskiegotagi: