Będą pieniądze na walkę ze smogiem

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji

Celem konferencji było przede wszystkim promowanie działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2010 jako źródła pozyskania środków na dofinansowanie projektów dotyczących likwidacji niskiej emisji i upowszechnienie wiedzy o działaniu oraz o zasadach i trybie udzielania wsparcia.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego zaznaczył, że ochrona środowiska jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Śląskiego, a najbardziej cieszy fakt, że jakość powietrza w naszym regionie będzie systematycznie się poprawiać.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 (POIiŚ) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Podczas debaty zostały także zaprezentowane konieczne do spełnienia wymagania oraz metodyka wypełniania wniosku o dofinansowanie. Przedstawiono 3 zakresy projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ogłoszonych przez Fundusz konkursach. Nabór wniosków trwa do 27.05.2019 r. Konferencja stanowiła forum do udzielania wyjaśnień w ramach konsultacji przy stolikach eksperckich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
tagi: