Bezpieczne Śląskie

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
840 tys. zł trafi do podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą w ramach dotacji z budżetu województwa

Czeki przedstawicielom WOPR i GOPR wręczył w imieniu Zarządu Województwa wicemarszałek Wojciech Kałuża. W uroczystości, która odbyła się przed zamkiem w Ogrodzieńcu, uczestniczyła także burmistrz Ogrodzieńca, Anna Pilarczyk-Sprycha.

„Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą i w górach jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy, by mieszkańcy i turyści odwiedzający Śląskie czuli się u nas bezpiecznie, dlatego inwestujemy w sprzęt, który ratuje zdrowie i życie. Dziękuję przedstawicielom GOPR i WOPR za ich ciężką i potrzebną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Dziękuję za to wsparcie marszałkowi i zarządowi województwa. Mam nadzieję, że ten sprzęt pozwoli nam jeszcze sprawniej i skuteczniej działać w terenie i zapewi bezpieczeństwo mieszkańcom, a także osobom wypoczywającym nad wodą i w górach w regionie” – podkreślał Wiktor Zajączkowski, prezes Zarządu Śląskiego WOPR.

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej, otrzymały wsparcie w wysokości po 170 tys. zł. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Jurajska, Kroczyce –158 tys. zł, a Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka, Szczyrk – 342 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy