Bezpieczniej na śląskich drogach

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Oddziale Terenowym WORD w Tychach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W trakcie wydarzenia powołano nowych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Iwonę Kiwior, dyrektor departamentu Transportu i Drogownictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Marię Materlę, radną Sejmiku.

„Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z kluczowych wyzwań, stąd realizowane przez nas inwestycje, nie tylko te związane z infrastrukturą, modernizacją i budową nowych dróg, ale także działania edukacyjne i promujące bezpieczeństwo na drogach. Cieszę się, że założenia rządowego programu Polski Ład to w dużej mierze działania związane z rozwojem infrastruktury drogowej w całym regionie. Wierzę, że dzięki tym inwestycjom bezpieczeństwo na drogach poprawi się” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Inspektor Dominik Łączyk, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, złożył sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na śląskich drogach. Inspektor Łączyk podkreślał, że systematycznie spada liczba wypadków drogowych w województwie, coraz mniej osób ginie i spada liczba wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu. Podkreślał również, że ten trend jest jeszcze wyraźniejszy niż w całej Polsce, a akcje i programy profilaktyczne przynoszą coraz lepsze efekty.

Lesław Kmieć z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił z kolei założenia programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych, a Janusz Freitag, dyrektor WORD w Katowicach omówił założenia utworzenia i funkcjonowania Regionalnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach i Rybniku. Do końca 2022 roku takie centra mają powstać w każdym ośrodku terenowym WORD w Katowicach.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Funkcjonuje ona przy marszałku województwa jako zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Rady należy między innymi opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, szkolenie kadr, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz analizowanie i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego