Błękitne paliwo dla Krzepic

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Krzepicach otworzono pierwszą w województwie stację regazyfikacji skroplonego gazu oraz oddano do użytku niemal 20 km gazociągów średniego ciśnienia

Zarówno gmina, jak i miasto były dotąd pozbawione dostępu do gazu ziemnego. Mieszkańcy liczą, że inwestycja PSG przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i przyciągnie kolejnych inwestorów. W samych Krzepicach większość indywidualnych kotłowni opalanych jest głównie węglem, drewnem i olejem. Dzięki budowie stacji LNG mieszkańcy będą mogli korzystać z gazu ziemnego, m.in. do celów grzewczych, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości powietrza.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, który nie mógł być obecny na uroczystości, skierował list do uczestników uroczystości i mieszkańców Krzepic.

„Przesyłam pozdrowienia oraz wyrazy uznania za wzorcowo przeprowadzoną inwestycję, która zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i do gospodarczego rozwoju gminy. Uruchomienie stacji regazyfikacji skroplonego gazu w Krzepicach jest pierwszą taką inwestycją w naszym województwie. Dzięki uzyskaniu dostępu do błękitnego paliwa mieszkańcy Krzepic oraz miejscowy przemysł zyskają w wielu aspektach, zarówno w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, jak i niezwykle ważnym wymiarze ekologicznym.” – napisał marszałek Chełstowski.

"Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że coraz więcej rodzin i firm dostrzega zalety błękitnego paliwa. Gaz ziemny to atrakcyjne cenowo i niskoemisyjne źródło energii. Cieszymy się, że mieszkańcy Krzepic będą mogli korzystać z tego przyjaznego środowisku paliwa już przed nadchodzącą zimą, gdyż zastosowanie gazu, między innymi do ogrzewania domów, może w krótkim czasie przyczynić się do poprawy jakości powietrza" – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG.

Oprócz stacji LNG Polska Spółka Gazownictwa wybudowała w Krzepicach niemal 20 km gazociągów średniego ciśnienia.

Na obszarze województwa śląskiego, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zgazyfikowanych zostanie łącznie 16 gmin. Obecnie PSG dystrybuuje gaz ziemny na terenie 133 ze 167 śląskich gmin. Stopień gazyfikacji województwa wynosi niemal 80% i jest jednym z najwyższych w kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS