O przyszłości regionu w Brukseli

 fot. UMWS fot. UMWS
Wsparcie rozwoju województwa z funduszy unijnych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej było tematem rozmów marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli

 „Województwo Śląskie od lat pracuje nad rozwiązaniami i projektami ukierunkowanymi na przyspieszenie sprawiedliwej transformacji. Obecność województwa - jako jednego z pierwszych polskich regionów - w Platformie Regionów Górniczych, powołanej z inicjatywy Komisji Europejskiej, pozwala nam zintensyfikować prace w tym zakresie. Dzięki tak szerokiej perspektywie możemy uzyskać pełny obraz uwarunkowań regionalnych, barier i problemów, które chcemy rozwiązać. Zdobywamy wiedzę i dzielimy się nią, co buduje konstruktywną postawę wobec potencjalnych wyzwań i problemów” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, zaznaczył, że władze województwa śląskiego podejmują aktywne działania w tym zakresie, a polityka spójności wspiera i będzie wspierała rozwój i transformację regionu także w przyszłości.

„Śląskie jest jednym z europejskich liderów w zakresie aktywności i jakości projektów w ramach Inicjatywy na rzecz Regionów w Transformacji. Wspomniany proces to nie tylko wyzwania dotyczące sektora energii i technologii związanych z czystym powietrzem, ale także wszechstronne wsparcie dla firm, start up’ów i współpracy z sektorem badawczym” – podkreślił Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Warto przypomnieć, że z inicjatywy władz samorządu, powołany został Regionalny Zespół dla Inicjatywy Regionów Górniczych, którego zadaniem jest uspołecznienie procesu transformacji, wyłanianie projektów, koordynacja działań zarządu i innych partnerów transformacji, a także monitorowanie postępu realizacji projektów. Zespół liczy obecnie 39 członków, przedstawicieli różnych środowisk: rządowych, samorządowych, pozarządowych, biznesowych, naukowych i eksperckich, a także środowisk kultury.

Władze województwa pracują również nad aktualizacją dokumentów strategicznych. Kluczowym elementem strategii rozwoju będą działania nastawione na poprawę jakości życia w regionie, a to oznacza nie tylko zapewnienie mieszkańcom stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy, przyciąganie wartościowych inwestycji, ale także poprawę jakości środowiska, przestrzeni publicznej czy zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Jednocześnie od wielu miesięcy w ramach Komisji Europejskiej trwają prace w zakresie Platformy Transformacji Regionów Górniczych. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślają zgodnie, że w przyszłej perspektywie unijnego programowania znajdą się środki na transformację regionów pogórniczych i walkę z niską emisją.