Bracia Golec odznaczeni

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego trafiła w ręce Łukasza i Pawła Golców – liderów zespołu Golec uOrkiestra

Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. Komisja Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała to wyróżnienie podczas sierpniowych obrad. 

„Niezliczone utwory, przeboje roku, dekady, pokoleń, dwa i pół tysiąca koncertów, kilka milionów płyt, fundacja skupiająca dziesięć ognisk muzycznych dziecięcej twórczości artystycznej na Żywiecczyźnie – to tylko wybrane, najważniejsze z efektów działalności zespołu. Solidna porcja soczystego góralskiego folku, szczypta popu, odrobina rock&rolla i okruch jazzu to przepis na muzyczny sukces artystów urodzonych pod dobrą nutą. Nutą ukształtowaną w szkole Muzycznej w Żywcu i Akademii Muzycznej w Katowicach.(…) Rdzeniem zespołu jest rodzina, uzupełniona solistami, instrumentalistami i grupami śpiewaczymi, aby w najbardziej oryginalnym kształcie przekazać piękno i naturalność muzyki Łuku Karpat” – powiedział radny Stanisław Baczyński, członek Kapituły Odznaki, który wygłosił laudację na część wyróżnionych muzyków.

„Państwa aktywność sięga dużo dalej poza działalność muzyczną. Poprzez projekty społeczne, edukacyjne i muzyczne, kierowane do młodych odbiorców, wpajacie im miłość do regionu i sztuki. Jesteście prawdziwymi ambasadorami naszego województwa” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski, który wraz z Przewodniczącym Sejmiku Janem Kawulokiem pogratulował wyróżnionym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS