Gospodarcza rewizyta

 fot. UMWS fot. UMWS
Rewizyta Województwa Śląskiego w Regionie Minas Gerais w Brazylii

Celem wizyty było doprecyzowanie zakresów współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami obydwu regionów i zainicjowanie nowych przedsięwzięć projektowych i biznesowych oraz określenie ram współpracy pomiędzy obydwoma regionami.

W delegacji pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży wzięli udział przedstawiciele regionalnych instytucji promujących innowacje oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości: Główny Instytut Górnictwa, Jastrzębska Spółka Węglowa Innowacje, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna a także przedstawiciel ze strony Komisji Europejskiej. W trakcie pobytu odbyły się liczne spotkania z instytucjami stanu Minas Gerais m.in. FAPEMIG, FUMSOFT, Mining Hub, Centro de Inovação Unimed, Start-ups – San Pedro Valley, Secretaria De Estado De Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia E Ensino Superior.

W trakcie tygodniowej wizyty delegacja ze Śląska miała okazję odwiedzenia kluczowych obiektów infrastruktury badawczej oraz centrów rozwoju przedsiębiorczości w regionie Minas Gerais. Wizyta była również doskonałą okazją do promocji Województwa Śląskiego. Zaprezentowano m.in. Szlak Zabytków Techniki - najbardziej interesującą trasę turystyki industrialnej w Polsce.

Dalszymi krokami inicjatywy będzie podjęcie działań zmierzających do ustrukturyzowania współpracy między Regionami. Wśród najważniejszych obszarów zainteresowania znajdują się m.in. inicjatywy mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń w zakresie budowania zdolności administracyjnych do zarządzania w obszarze Regionalnych Strategii Innowacji i inteligentnych specjalizacji, a także realizacja wspólnych przedsięwzięć biznesowych i projektów badawczych w obszarach inteligentnych specjalizacji obu regionów.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Minas Gerais i Województwem Śląskim było możliwe dzięki realizacji programu Unii Europejskiej „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC), który finansowany jest za pośrednictwem instrumentu Foreign Policy Instrument (FPI). IUC-LAC to współpraca międzyregionalna, której celem jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów, a także wymiana doświadczeń w obszarze wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji poprzez tworzenie wspólnych projektów i możliwość wejścia na nowe rynki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS