Budżet Obywatelski rusza w województwo

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Siemianowicach Śląskich odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Podczas spotkania eksperci i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zaprezentowali reguły wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego, a także z czego wynika podział środków na dwie odrębne pule. Zaprezentowano stronę internetową oraz aplikację, za pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli przygotowywać wnioski. W dalszym etapie strona rozwinięta zostanie o mechanizm, za pomocą którego będzie można oddać głosy i tym samym zdecydować, które ze zgłoszonych projektów przejdą do realizacji.

Prowadzący wyjaśniali jakie zadania mogą zostać zgłoszone do pierwszej edycji BO, podpowiadali również na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując wniosek. Jak zapowiedzieli, wkrótce na stronie bo.slaskie.pl pojawi się wykaz przykładowych, szacunkowych kosztów rzeczy i usług, które mogą być przydatne podczas przygotowywania wniosków.

Zgromadzeni w siemianowickiej Willi Fitznerów dopytywali o poszczególne etapy oceny wniosków, zasady realizacji wybranych zadań oraz składniki mienia województwa, które mogą być elementem zadań zgłaszanych w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kolejne spotkania zaplanowano w Bielsku-Białej (18 czerwca), Żywcu (19 czerwca) i Sosnowcu (27 czerwca).

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ruszyła 10 czerwca. W czerwcu i lipcu odbędą się spotkania z mieszkańcami w kilkunastu miastach regionu. Spotkania potrwają do 19 lipca. Sami mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań w dniach 1-26 lipca. Głosowanie odbędzie się 12-30 listopada 2019 roku, a do 31 grudnia poznamy listę zadań do zrealizowania w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie internetowej projektu: bo.slaskie.pl