Czas na firmy rodzinnie odpowiedzialne

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
O zmianie priorytetów na rynku pracy i zachowaniu właściwych proporcji między życiem zawodowym i prywatnym dyskutowali uczestnicy konferencji, która odbywała się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

W konferencji uczestniczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, sekretarz stanu w ministerstwie Stanisław Szwed i członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała.

„Rodzina, czas wolny i praca, nieprzypadkowo mówimy właśnie w tej kolejności. Wpisujemy się w oczekiwania młodych ludzi, którzy dzięki wielu działaniom skierowanym do rodzin, mogą spędzać więcej czasu ze swoimi rodzinami. Prawie 6 mln dzieci korzysta już z programu „Rodzina 500+”, dzięki któremu do polskich rodzin trafiło w skali kraju 80 mld zł i 8 mld zł tylko w województwie śląskim” – podkreślała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa.

Celem konferencji była dyskusja na temat funkcjonowania pracowników na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem wartości związanych z życiem rodzinnym i czasem wolnym. Rozmawiano także o edukacji pracodawców, którzy w dobie deficytu pracowników, mają coraz większe problemy ze znalezieniem nowych osób do pracy oraz utrzymaniem dotychczas zatrudnionych.

„Rynek pracy nieustannie się zmienia. W ostatnich latach bezrobocie w województwie śląskim spadło do kilku procent, wzrosła za to świadomość pracowników i wartość spędzania czasu z rodziną. To efekt programów społecznych realizowanych przez rząd, ale i zmian wynikających z funkcjonowania rynku pracy, dlatego warto rozmawiać i wspierać zarówno pracowników, jak i pracodawców” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie konferencji wręczono honorowe odznaki Primus in Agendo. W dalszej części spotkania rozmawiano o wpływie czasu wolnego na efektywność zawodową pracownika, a także etosie pracy w kontekście zmieniającego się rynku pracy. Sporo miejsca poświęcono problemom pracodawców. Wśród nich najważniejszy to utrzymanie pracowników i budowanie atrakcyjności na rynku zatrudnienia.

„Skala tego problemu jest bardzo duża. W tej chwili w każdej branży począwszy od produkcji przemysłowej po administrację publiczną, jako najważniejsze wyzwanie wskazuje się właśnie utrzymanie pracowników. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę tym bardziej, że doskonale wiedzą jak duże koszty ponoszą przy wymianie pracownika. A te potrafią być nawet dwunastokrotne. O ile duże firmy jeszcze są w stanie reagować, to już dla małych przedsiębiorców jest to zjawisko, na które nie mogą sobie pozwolić” – mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS