Aktywna integracja

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z działania 9.1. Aktywna integracja

W uroczystości udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz członek Zarządu Izabela Domogała.

„W imieniu całego Zarządu Województwa dziękuję za Państwa oddanie i zaangażowanie w pracę z drugim człowiekiem będącym w potrzebie. Wierzę, że wrażliwość społeczna jest w stanie zmienić nasze małe ojczyzny na lepsze. Projekty, które zostały wybrane stanowią wyzwanie, ale dają nadzieję na poprawę sytuacji osób potrzebujących”, zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski.

„Państwa organizacje i stowarzyszenia są jak anioły otulające skrzydłami osoby potrzebujące. Efekty Waszej pracy widać, dlatego możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie” - podkreśliła członek Zarządu Izabela Domogała.

Konkurs wspierający działania z zakresu aktywnej integracji cieszył się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców. Z 78 projektów złożonych głównie przez fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie otrzymały 54. Ich łączna wartość to ponad 102 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło blisko 98 mln zł.

Projekty odpowiadają na konkretne deficyty i potrzeby uczestników zarówno tych dotkniętych bezdomnością, nałogami, bezrobociem, jak również niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną. Większość przedsięwzięć to kompleksowe programy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie długotrwale bezrobotnych i bezdomnych, które poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi społecznych czy zawodowych pozwolą im z sukcesem zaistnieć na rynku pracy. Blisko połowa projektów koncentruje swoje działania na osobach z niepełnosprawnościami.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Lista beneficjentów projektu [PDF 192,8kB]