Debata o dostępności

 fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak
Za nami konferencja pt.: „Przyjazna i dostępna przestrzeń”

„Bardzo dużo dobrego dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich zrobi z pewnością program rządowy „Dostępność+”, który wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom społeczności niepełnosprawnych. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać, przy okazji konstruowania kolejnych programów, są konsultacje i rozmowa. Niestety, bywa też tak, że brakuje konsultacji ze środowiskiem i w efekcie coś co miało pomagać tego nie robi, nie chcemy popełnić takiego błędu, dlatego tu dziś jesteśmy” – stwierdził wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, który otworzył konferencję.

Program „Dostępność+” rząd przyjął w ubiegłym roku. Ma obowiązywać do 2023 r., a jego budżet wynosi 23 mld zł. Zdaniem Jana Wrońskiego, dyrektora śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ten program ma szansę umożliwić szerszą integrację w całym społeczeństwie.

„Program „Dostępność+” jak najbardziej wpisuje się w przyjęty w tym roku solidarnościowy fundusz wsparcia, który tylko w 2019 r. ma wyasygnować ok. 650 mln zł” – przypomniał dyrektor Wroński.

Przy okazji nadmieniono o realizowanych obecnie programach przez PFRON, które również w różnym stopniu, ale jednak dotyczą szeroko rozumianej dostępności osób z niepełnosprawnościami. To program pozwalający samorządom terytorialnym na zakup tabletów z przeznaczeniem dla takich osób, czy program, którego celem jest wypracowanie metod wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do nich miejsc pracy. Dyrektor śląskiego Oddziału PFRON nadmienił także o programie, którego celem jest szkolenie psów asystujących. W jego ramach ma powstać też specjalna szkoła dla czworonogów towarzystwa dla osoby z niepełnosprawnością.

Program konferencji był ściśle związany z wdrażaniem polityki rządowej w tym PFRON w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy debaty pochylili się przede wszystkim nad zagadnieniami prawnymi związanymi z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. Nie zabrakło też tematów z zakresu dostępności przestrzeni, usług i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowia, w zakresie projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowia.

Obecnie, obowiązujące w Polsce prawo budowlane zobowiązuje inwestorów i wykonawców, aby powstające obiekty były zaprojektowane uniwersalnie, a więc jako dostępne i bezpieczne dla wszystkich – również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Konferencję pt.: „Przyjazna i dostępna przestrzeń” zorganizował Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak fot. BP tomasz Żak