Śladami patronki

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Wyjątkowa uroczystość w Szkole Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, skorzystał z zaproszenia, jakie na jego ręce trafiło z podstawówki z Pewli Wielkiej – urokliwej wsi w powiecie żywieckim. Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie upamiętnili swoją patronkę – Eugenię Chrzanowicz. Była nie tylko nauczycielem i wychowawcą. Aktywnie włączała się w życie wsi. Inicjowała działalność kulturalno-oświatową.

Zakładała amatorskie kółka teatralne, uczyła młode gospo­dynie robótek na drutach, haftu, szerzyła oświatę. Była mądrym i serdecznym przyjacielem młodzieży, w tym także młodych nauczycieli, którzy rozpoczynali pracę w tej szkole. Za swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym przyznany w 1969 r. Złoty Krzyż Zasługi. Na emeryturę odeszła w 1970 r. w wieku 75 lat. Zmarła 6 marca 1971 r.

W trakcie uroczystości marszałek Jakub Chełstowski dokonał wpisu do księgi pamiątkowej, w której tej szkolnej społeczności życzył dalszej pomyślności na następnych 100 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora
tagi: