Dobrosąsiedzkie spotkanie

 fot. FB Podkarpackie fot. FB Podkarpackie
Wicemarszałek Wojciech Kałuża wziął udział w II Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa w Mucznem w województwie podkarpackim

Podczas konferencji przedstawiono m.in. inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym mające na celu zaktywizowanie oraz poprawę dostępności obszaru Karpat. Dyskusja, w której wziął udział wicemarszałek województwa śląskiego, poświęcona była szansom, jak i trudnościom pojawiającym się w rozwoju partnerstwa, a także realnej kooperacji i rozwojowi wspólnych interesów regionów. Rozmowy dotyczyły także tematów kultury oraz turystyki, które wywierają ogromny wpływ na kształtowanie wzajemnych relacji.

Województwo śląskie współpracuje z partnerami regionalnymi z Obszaru Karpat - z Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim prowadzona jest w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o., która zostało zarejestrowane 25 lutego 2013 r.

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 to jeden z dwóch programów współpracy transgranicznej, ze środków którego mogą korzystać partnerzy z naszego regionu. Obszar wsparcia Programu obejmuje po stronie polskiej: część województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego zaś po stronie słowackiej: Żyliński i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim. Program wspiera projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, infrastruktury drogowej, transportu multimodalnego i edukacji. Budżet Programu, po zwiększeniu w 2018 r., wynosi ok. 178,5 mln euro.

Jednym z projektów nawiązującym do kultury i tradycji regionów karpackich, których wspólnym mianownikiem jest m.in. kultura wołoska jest projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, w którego wdrażanie zaangażowanych było 10 partnerów z polskich i słowackich regionów Programu Interreg Polska-Słowacja.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. FB Podkarpackie fot. FB Podkarpackie fot. FB Podkarpackie fot. FB Podkarpackie 


tagi: