Sołectwa z inicjatywą

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Do 11 gmin z powiatów rybnickiego, raciborskiego i wodzisławskiego trafi ponad 544 tys. zł w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

Uroczyste podpisanie kolejnych umów w ramach konkursu odbywało się tym razem w starostwie powiatowym w Raciborzu. Wzięła w nim udział Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz minister, członek Rady Ministrów Michał Woś.

„Konkurs od początku cieszy się dużym zainteresowaniem i idealnie wpisał się w potrzeby mieszkańców. Te projekty wyrastają z potrzeb oddolnych, dlatego chcieliśmy się spotkać u Państwa i podziękować za aktywność i przedsięwzięcia, które poprawiają jakość życia” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Łączna kwota przeznaczona dla sołectw z powiatów rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego to ponad 544 tys. zł. Łącznie zawarto 29 umów na realizację zadań w 11 gminach.

„Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji tego projektu, w jego nowej formule. Dziękuję za to zainteresowanie, bo te środki trafiają do gmin i możemy cieszyć się z tych drobnych, ale istotnych projektów” – mówił minister Michał Woś.

W trakcie spotkania podpisano również umowę zawartą między Województwem Śląskim i Powiatem Raciborskim w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania to blisko 250 tys. zł.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”