Dodatkowe wsparcie dla szpitali powiatowych

Szpital. fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
11 milionów 314 tysięcy złotych otrzymają od województwa szpitale powiatowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu niezbędnego do walki z pandemią koronawirusa. Uchwałę podjęli radni podczas poniedziałkowych obrad Sejmiku

Pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych. Środki zostaną rozdysponowane wśród szpitali w kilkunastu miastach i powiatach: Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Kłobucku, Bielsku-Białej, powiecie gliwickim (szpitale w Pyskowicach i Knurowie), Katowicach, Świętochłowicach, Pszczynie, Lublińcu, Będzinie, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Wodzisławiu i Zabrzu.

Miasta i powiaty są w tym przypadku wnioskodawcami. Argumentowały swoje prośby koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu: aparatów USG i RTG, respiratorów, defibrylatorów, kolumn endoskopowych. W Szpitalu Miejskim nr 3 w Piekarach Śląskich konieczne są prace modernizacyjne na potrzeby oddziału obserwacyjno-kwarantannowego. Z kolei do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku trafi ambulans sanitarny typu C wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami.

Warto przypomnieć, że podczas majowych obrad Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych.

"To konkretna forma wsparcia dla szpitali w Województwie Śląskim. Szpitale powiatowe pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem. Utworzony fundusz będzie również wsparciem dla lokalnych samorządów" – akcentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.