Dofinansowanie dla węzła przesiadkowego w Wiśle

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
W ramach pieniędzy przeznaczonych w RPO WSL dla subregionu południowego Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekt dotyczący zagospodarowania dworca PKP w Wiśle znajdującego się w centrum miasta

„Inwestycja w centra przesiadkowe to tak naprawdę inwestycja w czas mieszkańców i ich komfort życia. Transport publiczny, ale też rowerowy, wyraźnie ewoluują. Coraz więcej korzyści widzimy w tym sposobie poruszania się. To zdecydowanie ma wpływ na nasze funkcjonowanie i stan naszego zdrowia. Warto pamiętać, że komunikacja miejska jest jedną z odpowiedzi na zagrożenie smogowe” – przekonuje Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

To pierwszy etap prac przewidzianych dla tego obszaru, a ich zakres obejmie prawą stronę parteru budynku dworca, w którym powstaną: toalety, hol wejściowy, kasa biletowa, informacja turystyczna, poczekalnia oraz kotłownia. Budynek zostanie wyposażony w elementy niezbędne do obsługi centrum przesiadkowego. W zakresie zagospodarowania terenu wokół obiektu powstaną ciągi pieszo-jezdne, stacje rowerowe oraz przystanek busów. Przy drodze dojazdowej do obiektu zaprojektowano miejsca parkingowe dla busów oraz miejsca postojowe dla taksówek. W ramach prac projektowych nie zapomniano również o miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach całej inwestycji przebudowane zostaną również wjazdy uwzględniające planowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 941.

Na ten etap prac Wisła otrzyma 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Drugi etap prac również ubiega się o dofinansowanie z RPO WSL, ale w ramach naboru prowadzonego dla projektów związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Gmina zaplanowała inwestycję w Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej obszary wiejskie i rybackie pod nazwą „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem” i złożyła projekt do dofinansowania. Projekt stara się o kolejne 2,3 mln zł.

Planowany w ramach II etapu inwestycji remont ma objąć pozostałą część budynku dworca. Docelowo parter będzie przedmiotem dzierżawy, natomiast na pierwszym piętrze ma powstać przestrzeń dla seniorów i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Władze Wisły planują współpracę z organizacjami pozarządowymi, które zorganizują warsztaty i szkolenia umożliwiające integrację społeczną, podnoszenie kwalifikacji oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym grup wykluczonych. Na wyniki oceny tego projektu trzeba jeszcze poczekać.

Obecnie Wisła otrzyma dofinansowanie na realizację pierwszego etapu planowanych prac związanych z modernizacją dworca i terenów przyległych.