Śląskie bardziej dostępne

O założeniach programu Dostępność Plus w kontekście województwa śląskiego, dyskutowali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Gmachu Sejmu Śląskiego

W spotkaniu uczestniczyła minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i wicemarszałek Dariusz Starzycki.

„Bardzo się cieszę, że marszałek Jakub Chełstowski jest otwarty na kwestie związane z niepełnosprawnością, to pierwszy urząd marszałkowski w Polsce, w którym działa system TOTUPOINT. Wierzę, że program Dostępność Plus będzie się rozwijać i osoby, o różnych potrzebach będą mogły liczyć na lepszą jakość życia. W programie znajdują się 23 mld zł, z czego 6 mld jest już zaangażowanych w różne działania. Jesteśmy po to, by Państwa słuchać i przełamywać bariery” – podkreślała minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W wyniku realizacji rządowego programu planuje się m.in. zniesienie barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, zakup nowych autobusów i tramwajów, ułatwienia w dostępie do telewizji i stron internetowych urzędów i instytucji, poprawę infrastruktury na dworcach, przystankach, w parkach, a także zmiany w systemie edukacji, granty dla szpitali na likwidację barier czy organizację specjalistycznych szkoleń.

„Naszym zadaniem jest likwidacja barier i ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami. Czasem te drobne zmiany i rozwiązane problemy bardzo ułatwiają życie. Chcemy, żeby to były mądre i skuteczne rozwiązania, dlatego wsłuchujemy się w wasz głos i liczymy na Państwa sugestie i propozycje” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie konferencji Przemysław Herman z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju przedstawił założenia programu i stan jego wdrażania. Mówiono także o wsparciu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamontowano 20 znaczników systemu TOTUPOINT, które ułatwiają osobom niewidomym oraz niedowidzącym sprawne poruszanie się po budynku.

System znaczników elektronicznych TOTUPOINT wraz z aplikacją mobilną stanowi rozwiązanie wspierające osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku w orientacji przestrzennej. Zarząd Województwa Śląskiego chce wspomagać osoby z dysfunkcjami wzrokowymi w łatwiejszym i bezpieczniejszym orientowaniu się w przestrzeni.

System TOTUPOINT składa się z urządzenia aktywatora/aplikacji na smartfonie oraz znaczników umieszczonych na budynkach lub wewnątrz obiektów. Gdy użytkownik zbliża się do miejsca, w którym jest zamontowany znacznik, aplikacja na smartfonie uruchamia sygnał dźwiękowy i informację głosową np. o wejściu do budynku lub innych miejscach – schodach, windach, wejściu do danego biura, toaletach. Aplikacja jest bezpłatna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS