Dotacje na kapitał obrotowy w województwie śląskim

fot. arch. UMWS Radosław Kazmierczak fot. arch. UMWS Radosław Kazmierczak
Od 15 czerwca br. ruszył promowany przez Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej instrument wsparcia w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy PO Inteligentny Rozwój

Województwo śląskie od 6 kwietnia realizowało własny program wsparcia MŚP z konkursem na inwestycje oraz wsparcie kosztów bieżących w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Województwo śląskie jako jedne z pierwszych opracowało kompleksowy program wsparcia dla MŚP już w marcu 2020, a Śląski Pakiet dla Gospodarki z konkursem „Inwestycje w MŚP”, gdzie możliwe było również wsparcie kosztów bieżących wszedł w życie 6 kwietnia 2020. Nabór ten zakładał szerszy katalog kosztów kwalifikowalnych, zniesione kryterium innowacyjności, możliwość ponoszenia wydatków wstecz od 1 lutego 2020 oraz dodatkowe kryterium punktowe dla firm z branży najbardziej poszkodowanych – turystyka, gastronomia, przemysł czasu wolnego, usługi kosmetyczne, rehabilitacyjne. Konkurs wystartował 28 kwietnia i zakończył się 24 czerwca po 8 tygodniach naboru w czterech rundach z łączną liczbą wniosków, przekraczającą 2300. Adresatami wsparcia były mikro (także jednoosobowe działalności gospodarcze), małe i średnie firmy z regionu. Duże zainteresowanie przedsiębiorstw konkursem „Inwestycje w MŚP” skłoniło Zarząd Województwa do negocjacji z Komisją Europejską, dzięki czemu pulę na ten nabór wzmocniono kwotą 148 mln złotych. Pakiet został przygotowany już na początku epidemii dając przedsiębiorcom cały wachlarz instrumentów do złagodzenia skutków ograniczeń wywołanych epidemią COVID 19. W ramach V filarów, fundusze w pierwszej kolejności zostały skierowane na działania związane z ratowaniem miejsc pracy i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Dopuszczone zostało także finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań, wynagrodzeń pracowników, a także ponoszenie kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp. Złagodzone zostały także warunki pożyczek, min. poprzez wydłużenie ich okresów spłaty, okresów karencji, ograniczono formalności oraz wymogi dotyczące zabezpieczeń.

Podsumowanie i informacje znajdują się na stronie: https://dlagospodarki.slaskie.pl/

Jak dotąd, wszystkie środki dla przedsiębiorców dostępne w ramach RPO WSL zostały skierowane na finansowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i na obecną chwilę nie ma w regionie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców.