Droga do rozwoju pogranicza

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Rudyszwałdzie oddano do użytku przebudowaną drogę łączącą powiat raciborski z Republiką Czeską

W uroczystym otwarciu inwestycji pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda i wójt gminy Krzyżanowice, Grzegorz Utracki.

„Widzimy jak dobrze pracują środki europejskie w regionie i jakie efekty przynosi współpraca na wielu szczeblach. Ta droga ma służyć mieszkańcom i naszym gościom z Czech. Wierzę, że ten ruch turystyczny odżyje i wróci do normalności, a nowa infrastruktura na pewno to ułatwi” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 3532S w Rudyszwałdzie (gmina Krzyżanowice), w ciągu ulic Wiejskiej, Głównej i Rakowiec tj. od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki - Šilheřovice.

„Zależy nam na rozbudowie sieci infrastruktury drogowej. Dziś finalizujemy ważną inwestycję na terenie powiatu, znaczącą drogę, która służy mieszkańcom całego pogranicza i wpływa na rozwój powiatu” – tłumaczył Grzegorz Swoboda, starosta raciborski.

Przebudowany odcinek ma długość ok. 3,3 km. Droga powiatowa nr 3532S w Rudyszwałdzie zapewnia bezpośrednie połączenie z przejściem granicznym z Republiką Czeską Chałupki - Šilheřovice. Objęty projektem odcinek ul. Rakowiec o długości 0,9 km stanowi granicę państwa z Republiką Czeską i prowadzi bezpośrednio do przejścia granicznego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4,3 mln zł. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie wyniosło prawie 2,2 mln zł.

Zastosowane w projekcie elementy poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to:

 • zatoka autobusowa
 • chodniki
 • oświetlenie przejść dla pieszych
 • progi akustyczne, poręcze ochronne
 • dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów.

Dodatkowo zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m;
 • wykonanie nakładki asfaltowej istniejącej nawierzchni ul. Głównej wraz z poszerzeniem jej do szerokości 5,0 - 5,5 m,
 • przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • utwardzenie poboczy,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu.

Powiat Raciborski zrealizował projekt w ścisłej współpracy z gminą Krzyżanowice oraz ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice. Oddany do użytku odcinek stanowi przykład wspólnej realizacji inwestycji przez stronę polską i czeską.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy